LT EN
telekomas privati įmonė, teikianti dvipusio ryšio (telefono ir kt., bet ne pašto) paslaugas didelėje teritorijoje, net visoje valstybėje (Interleksis)
Originalo forma < tele [gr.] + communicatio [lot.]
Susiję žodžiai teleksas, telematika, teletabis, teletekstas, televitrina

Vartosenos pavyzdžiai

Vidurio ir Rytų Europos nacionalinių telekomų privatizavimo proceso apžvalga rodo, kad privatizavus nacionalinį telekomunikacijų operatorių jam dar bent dešimčiai metų paliekamos turėtosios monopolinės teisės teikti paslaugas. Žin. 1999, Nr. 85-2548, nutarimas.

Gerinti konkurencijos sistemą paslaugų sektoriuje, ypač toliau švelninant reglamentuojamiems amatams ir profesijoms taikomas ribojamąsias taisykles, gerinant viešųjų pirkimų procedūras, netaikant naujoms telekomo rinkoms reguliavimo išimčių ir veiksmingai reguliuojant didmeninę duomenų srauto prieigą. EK komunikatas, 2007-12-11.

Agentūros, kurių steigimas jau svarstomas tarpinstituciniu lygmeniu, bus steigiamos kaip planuota, įskaitant esamus pasiūlymus energetikos ir telekomų srityse. EK komunikatas, 2008-03-11.