LT EN
turbinti daryti k? greitesn?, spartesn?
Originalo forma < turb
Atitikmenys spartinti
Susiję žodžiai disturbinti, turbinimas

Vartosenos pavyzdžiai

Turbinant procesori? galima paspartinti sistemos greit? madaug 10 procent?. Taip pat yra galimyb? pasipuikuot prie draugus:) Na ir aiku pasisemti kai kuri? ini? apie procesorius. Bet pak?lus procesoriaus dan? daugiau nei iki leistinos normos sistemos darbas gali sutrikti (pasidaro nestabili). Bet daugeliu atveju, padidinus procesoriaus darb? iki maksimalios leistinos normos, sistemos sutrikim? galimyb?. Tai galimyb? sutaupyti dal? pinig? nusipirkus pigesn? procesori?, o užturbinus j? naudotis greitesniu. intern. inf. 2003.

L?tai krauni? Paturbink savo zebra interneto greit?. intern. r. 2010.