LT EN
validacija įrodymas, kad procedūra, procesas, įranga, medžiaga, aktyvumas ar sistema užtikrina laukiamus rezultatus pagal priimtas normas
Originalo forma < validus
Atitikmenys tinkamumo patvirtinimas; specialusis patvirtinimas, tinkamumo pripažinimas
Susiję žodžiai validuoti, validus, validavimas, validuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Procesai bei procedūros turi būti periodiškai peržiūrimi ir pakartotinai tvirtinami (atliekama pakartotinė validacija), siekiant užtikrinti, kad juos taikant bus pasiekti pageidaujami rezultatai. Žin. 2002, Nr. 26-948, įsakymas.

[...] tikslūs matavimai ir žinduolių gyvūninių atliekų perdirbimo greičio kontrolė yra svarbiausi kriterijai ir privalo būti įvertinti atliekant validacijos tyrimą dėl kritinių kontrolės taškų. Žin. 2002, Nr. 59-2408, įsakymas.

Yra tinkamumo patvirtinimo (validacijos) schema arba gamybos tinkamumo patvirtinimas (validacija) naujojoje vietoje buvo sėkmingai atliktas, remiantis einamuoju protokolu ir pagaminus ne mažiau kaip tris gamybinės apimties serijas. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, EK reglamentas.

validacija - įrodymas, kad procedūra, procesas, įranga, medžiaga, aktyvumas ar sistema užtikrina laukiamus rezultatus pagal priimtas normas. Žin. 2005, Nr. 131-4754, įsakymas.

proceso specialusis patvirtinimas (validacija) ir (arba) įvertinimas; [...] analizės metodikų specialusis patvirtinimas (validacija); visos tyrimų metodikos turi atitikti mokslo pasiekimus ir būti patvirtintos (atliktas jų specialusis patvirtinimas (validacija). [...] Tokiais atvejais pareiškėjas pateikia monografijos kopiją, analizės metodikų specialųjį patvirtinimą (validaciją) ir, jei reikia, šių dokumentų išverstą tekstą. Žin. 2007, Nr. 78-3176, įsakymas.

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau - MTTP) infrastruktūra - ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, skirtas privataus juridinio asmens MTTP veiklai vykdyti - laboratorijų, testavimo, validacijos ir pan. infrastruktūra su reikalingais įrengimais, įranga, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais. Žin. 2008, Nr. 34-1228, įsakymas.