LT EN
validavimas tinkamumo patvirtinimas
Originalo forma < validus
Susiję žodžiai validuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Naudotų kodų validavimas (vidinis kodo tikslumas) ir verifikavimas (kodo naudojimas specialiomis sąlygomis) turi atsispindėti saugą pagrindžiančioje dokumentacijoje. Žin. 2006, Nr. 87-3447, įsakymas.

Privalo būti pateikti validavimo rezultatai. Žin. 2008, Nr. 128-4912, įsakymas.