LT EN
vaučeris spausdintas lapas, pagal kurį jo turėtojui suteikiama nuolaida, prekės ar paslaugos
Originalo forma voucher

Vartosenos pavyzdžiai

Vaučerių dėka 40 mln. rusų tapo fabrikų bendraturčiais, bet labiausiai pasipelnė keletas vyrukų, kurie ne visai teisėtai pasiglemžė nedaugelį dar pelningų įmonių, siųsdami supirkėjus su pilnais maišais rublių prie fabrikų vartų, nuo kurių supirkėjai grįždavo su maišais vaučerių. Veidas 1997.

Taip, atskridus ir atvežta į oro uostą suki į kairę, stoji į eilę. Rodai savo pasą ir viešbučio vaučerį. Pagal jį suranda sąrašuose tavo pavardę ir įklijuoja vizą. intern. kom. 2009.

„Siūlome visą profesinio mokymo sistemą kitąmet perkelti į vaučerių sistemą, pagal kurią bedarbio, kuriam reikalingas perkvalifikavimas arba tam tikras kvalifikacijos kėlimas, profesinio mokymo, atsižvelgiant į profesinio mokymo įstaigų konkurencingumą, galimybes gauti kvalifikaciją atitinkantį darbą, išlaidos bus visiškai arba iš dalies padengtos iš valstybės biudžeto", – aiškino ministras. valstietis.lt inf. 2010.

Asmuo, gavęs vaučerį ir norėdamas pasinaudoti pagal vaučerį teikiamomis paslaugomis, su naujai įkurtos įmonės registracijos pažymėjimo kopija ir vaučeriu gali kreiptis į VšĮ Zarasų verslo informacijos centrą. Turint vaučerį bus teikiamos mokamos paslaugos, už kurias galėsite atsiskaityti vaučeriais. intern. inf. 2011.