LT EN
Dalintis Facebook'e

 

Naujųjų skolinių duomenų bazėje (NSDB) pateikiama informacija apie viešuose rašytiniuose tekstuose nuo Nepriklausomybės atkūrimo vartojamus įvairių kalbų žodžius.
 
Pagal savo savybes naujieji skoliniai gali gerokai skirtis nuo lietuvių kalbai įprastų skolintų žodžių. Tarp jų nemažai retų ar vienkartinių pavartojimų, kiti buvo vartojami tik trumpą laiką ir ilgainiui išnyko, dar kiti išsiskiria savo forma, nes būna panašūs į citatas iš kitų kalbų. Visi drauge šie žodžiai paženklina pastarųjų poros dešimtmečių rašytinės lietuvių kalbos vartoseną, atskleidžia naujus Nepriklausomos Lietuvos kultūrų kontaktus, žodyno kaitą ir modernėjimą.
 
NSDB skirta:

● Informacijai apie skolinius teikti: kiek įmanoma, prie skolinių nurodoma reikšmė, originalo forma, atitikmenys, rašybos variantai, giminiški žodžiai ir pateikiama vartosenos pavyzdžių.
 
● Automatinei duomenų atrankai ir rūšiavimui: galima atlikti skolinių grupių paiešką pasirinktais pjūviais – pagal skolinto žodžio klasę, to paties kamieno skolinius, kilmės kalbą, temines grupes, vartosenos sritis, morfologinį ir rašybos adaptavimą tekste, grafinį išskyrimą ir kt.
 
● Skatinti bendradarbiauti su tyrėjais: vartotojai kviečiami pildyti bazėje teikiamą informaciją, siūlyti naujus įrašus ar tikslinti esamus.

Dienos žodis

inovatyvumas, galimybių paieškos versle

Atsiųsti žodžiai

  • žmogaus palaikų estetinis ir kosmetinis paruošimas šarvoti
  • traktuoti ką kaip nereikšmingą, periferinį
  • prietaisas suspausti kavai espreso aparato rankenėlėje