LT EN
euro- pirmas skolinių, susijusių su Europos Sąjunga ar euru, dėmuo
Originalo forma euro
Susiję žodžiai eurotrash

Vartosenos pavyzdžiai

Kaip Lietuva ir Lenkija turi praeiti tarp euroskepticizmo Scilės ir euroentuziazmo Haribdės, ar eiti siauru, tačiau kūrybingu eurorealizmo taku? VGTU žurnalas „Gedimino universitetas" (intern.) 2000.

Reikalavimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams šiandieninėje Lietuvoje dėl objektyvių priežasčių (informacinės visuomenės plėtra, eurointegracija ir kt.) kokybiniu požiūriu yra kitokie negu buvo prieš dešimtį metų. Komiteto išvada, 2003-04-07.

Spartėjant eurointegracijos ir globalizacijos procesams, Lietuvos kultūros savitumo išsaugojimas ir puoselėjimas bei valstybės istorinio tęstinumo užtikrinimas yra svarbus valstybės uždavinys. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Euroentuziazmas
prigeso. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą metinių iškilmės - be žiūrovų. Kauno diena (intern.) 2005.

Siūlomomis pataisomis siekiama Konstituciniu lygmeniu įtvirtinti eurointegracinių procesų išdavoje pasikeitusią Valstybės kontrolės strateginę veiklą. Aiškinamasis raštas, 2005-12-06.

Be to, tokia įstatymo normos konstrukcija preziumuoja, jog tik ryšiai su valstybėmis neatitinkančiomis eurointegracinių ir transatlantinių kriterijų, gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Teisės departamento išvada, 2008-12-01.

Didžiausi eurooptimistai - airiai, estai, slovakai, danai ir olandai, europesimistai - vengrai, britai ir kipriečiai. intern. inf. 2009.

Kiek suprantu, jūsų šalyje gana tvirtas eurooptimistinis nusiteikimas. Kultūros barai (intern.) 2009.

Lietuviškas eurooptimizmas ima rungtis su nerimu dėl ekonominės šalies ir šeimos padėties, rodo Eurobarometro tyrimas. intern. inf. 2009.

Pavadino save „eurorealistu" ir atmetė terminus „eurooptimistas" bei „europesimistas". LR (intern.) 2009.

Tačiau Čekijos prezidentas Vaclavas Klausas garsėja savo euroskepticizmu. intern. inf. 2009.

T. Blairas sutriuškintas, euroskepticizmas stiprėja. intern. inf. 2009.

Šie ir kiti euroskeptiko argumentai vertė studentus abejoti. intern. inf. 2009.

Tačiau abiem atvejais būtų akivaizdu, kad ES viduje formuojasi labai stiprus euroskeptinis blokas. intern. kom. 2010.

Donaldas Tuskas, sakyčiau, yra per didelis euroentuziastas. intern. inf. 2010.