LT EN
optimizacija siekimas tinkamiausio, geriausio varianto
Originalo forma < optimus
Atitikmenys optimizavimas
Susiję žodžiai optimizuoti, optimizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Energetikos srityje pagrindinės nuostatos ir valstybės veiksmų kryptys [...] numatyti energetikos politikos įgyvendinimo būdus remiantis šalies energetikos sektorių tolygios raidos scenarijų detalia analize, optimizacijos skaičiavimais ir sukaupta bei susisteminta statistine informacija. Žin. 2002, Nr. 113-5029, LRV nutarimas.

[...] bus tobulinama diferencijuoto apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas sistema, laiduosianti medicinos personalo pajamų optimizaciją. LRV ataskaita, 2003-04-07.

Tokiu būdu yra skatinama mokslo ir studijų institucijų tinklo optimizacija, kuri vyktų nepažeidžiant savarankiškumo principų ir remtųsi mokslo bendruomenės iniciatyvomis. Aiškinanamasis raštas, 2008-03-18.