LT EN
bestseleris labai perkama, populiari knyga ir kt.
Originalo forma bestseller
Kitos formos bestseller
Atitikmenys paklausiausia, perkamiausia, skaitomiausia, populiariausia knyga ir kt. (Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolini? vartojimas; VLKK).
Susiję žodžiai superbestseleris

Vartosenos pavyzdžiai

Ipirkti 10 t?kstan?i? knygos egzempliori? rodo j? esant bestseler?. A 1998.

Savo 60-me?io ivakar?se Klaudija Kardinal? ileido autobiografin? knyg?, ji Italijoje tapo bestseleriu. Vakarin?s naujienos 1999.

i? met? naujiena ir pasaulinis bestseleris – „vieno dydžio („one size) tampr?s markin?liai, tinkantys visiems. LR 1999.

Kai brit? istorikas Timothis Gartonas Ashas „Niujorko knyg? apvalgoje perfrazuodamas vieno bestselerio pavadinim? parašė...
Veidas 2003.

Aš niekuomet nesitikėjau, kad šis romanas taps pasauliniu bestseleriu. LR 2005.

Ir net mažiau nei 1 procentas naujų „k?rini? tampa iškart populiar?s, o paskui met? metus nesitraukia i bestseleri? gret?. LR (S) 2005.

Mistini? detektyv? m?g?jai jau kito m?nesio pradioje suinos, ar sensacingo bestselerio autorius yra viso labo plagiatorius. LR 2006.

Knyga i karto tarpo bestseleriu ir suk?l? skandal?. R 2006.

Leidyklos tikslas – leisti „bestlookerius (terminas – bestselerio priešingyb?). Taip jie vadino ne?prastai grafikai apipavidalintas knygas, kuri? turinys buvo artimas leid?jams. 7MD 2006.

Knyga buvo nominuota Nacionalinio bestselerio premijai. [Rusijoje. - R. M.]. vie. inf. 2006.

Visa, kas bent kiek susij? su pla?iuoju vartotoj? srautu, nepaisant turinio (nuo Radio iki reklamuojam? skalbiam?j? milteli?), per ruporus ar puse l?p? ivadinama popkult?ra ir padedama? the bestsellers (liet. geriausiai perkam?) lentyn?l?. Kitoks miestas. urnalo „Miesto IQ straipsni? rinktin?. 2010 (2008-2010).

At?jo vasara ir sezoniniai skaitytojai (moni? r?is, mananti, kad skaitymas - grietai atostogoms skirtas usi?mimas) jau nekantraudami vilg?ioja? bestseleri? kr?vel? lentynoje. iq.lt 2015.