LT EN
mediatorius asmuo, padedantis taikiai išspręsti ginčą
Originalo forma mediator
Atitikmenys tarpininkas, taikinimo tarpininkas
Susiję žodžiai mediacija, medializacija, medija

Vartosenos pavyzdžiai

Bet kokiam (ypač komerciniam) ginčui (nesutarimui) sureguliuoti tarpininku gali būti skiriamas asmuo, pasirinktas iš specialistų, įrašytų į LAA patvirtintus Rekomenduojamų tarpininkų (mediatorių) arba Rekomenduojamų arbitrų sąrašus. Žin. 2007, Nr. 101-414, sprendimas.

Įpareigojimas Oficialiajame leidinyje paskelbti Europos mediatorių elgesio kodeksą, kuris nebuvo įgyvendintas, nes šis Elgesio kodeksas nėra ES institucijų teisės aktas, buvo pakeistas įpareigojimu Elgesio kodeksą paskelbti internete. EK komunikatas, 2008-03-07.

Atkreiptinas dėmesys, kad nėra aišku kokiais argumentais remiantis mediatoriams yra siūloma nustatyti ribotą civilinę atsakomybę. Komiteto išvada, 2008-05-08.

Socialinio dialogo mediatorių profesinę kvalifikaciją gavę specialistai galės teikti tarpininkavimo paslaugas įvairioms verslo ir pramonės įmonėms, kurioms grės socialinių partnerių konfliktas. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.

Civilinių ginčų taikinimo tarpininkas (mediatorius) (toliau - taikinimo tarpininkas) - trečiasis nešališkas fizinis asmuo, kuris dalyvauja sprendžiant kitų asmenų civilinį ginčą, siekdamas padėti jį išspręsti taikiai. Žin. 2008, Nr. 87-3462, įstatymas.

Beje, netgi Anglijoje ir Velse, kur teoriškai kiekvienas asmuo gali būti mediatoriumi, tokie asmenys nėra oficialiai pripažįstami ir negali tapti pagrindinių mediatorių organizacijų nariais iki tol, kol jie nėra baigę oficialiai pripažintų mokymo kursų. Komiteto išvada, 2008-06-25.