LT EN
paelija tradicinis ispanikas patiekalas, daniausiai gaminamas i ryi?, vitienos ir j?ros g?rybi?
Originalo forma paella
Kitos formos paellja, paelja, paella

Vartosenos pavyzdžiai

?maiykite krevetes? paella, udenkite ir virkite apie 5 min. ant plytel?s viraus. intern. kom. 2005.

Paella
- tikras Ispanijos pasididiavimas, si?lantis mums vis? puokt? Viduremio j?ros skoni?. Lietuvos inios (intern.) 2006.

Kain ar paellja labai jau pigu. intern. kom. 2007.

Ispanika paelja dvejiems asmenims. intern. inf. 2008.

Beveik autentika paelija. intern. kom. 2008.

Darydama r?kal?s pauzes draug? pasiteiraudavo, ar neinau, kas tai yra „paelja, arba kaip angliškai vadinama?staiga, kurioje galima ustatyti senovin? baltojo aukso ied? [...] Giedra Radvilavi?i?t? „Ši?nakt aš miegosiu prie sienos, 2010.