LT EN
autorizacija administracinis veiksmas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia teisę tiekti į rinką prekę
Originalo forma autoriser
Atitikmenys autorizavimas
Susiję žodžiai autorizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

P a k e i č i u Biocidų autorizacijos ir registracijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421. [...] Biocido autorizacijos ar registracijos liudijimas yra nustatytos formos, pasirašomas autorizuojančios įstaigos vadovo ir patvirtinamas antspaudu. Žin. 2006-02-14, Nr. 19-671, ministro įsakymas.