LT EN
reitinguotojas kuris atlieka vertinimą, kai nustatoma objekto vieta vertinimo skalėje
Originalo forma < rate
Susiję žodžiai reitingas, reitingavimas, reitingistas, reitinguoti

Vartosenos pavyzdžiai

kaip sakė savaitraščio "Veidas" leidėjas dr. Algimantas Šindeikis, pirmasis ir vienintelis Lietuvos aukštųjų mokyklų reitinguotojas – savaitraštis "Veidas", pristatęs savo rangavimo metodiką viešam šalies aukštųjų mokyklų vadovų "teismui", rengiasi pateikti savo metodiką ir IREG. "Taigi, ne tik aukštosios mokyklos, atsiradus reitingams, nebegali būti ramios, bet ir mūsų savaitraštis: netrukus ne tik mes jus vertinsime, o ir mus vertins kolegos, kitų šalių reitinguotojai ", – įžanginėje kalboje sakė A.Šindeikis. veidas.lt. 2012.