LT EN
mikrofinansai mažos apimties finansinių paslaugų teikimas ekonomiškai aktyviems gyventojams
Originalo forma microfinance
Susiję žodžiai mikrofinansavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Naudojant bendras ES lygmens duomenų bazes, kuriose kaupiama informacija apie su mikrofinansų sektoriumi (individais, įmonėmis ir MFI) susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, taip pat bendras ES masto vertinimo priemones, kurios atitinka gerąją praktiką šiame sektoriuje, galima padėti kredito institucijoms plėtoti mikrofinansavimo veiklą. EK komunikatas, 2007-11-13.

Vidurio ir Rytų Europos mikrofinansų centras (MFC) ES Vidurio ir Rytų Europos valstybėse narėse ir Europos mikrofinansų tinklas (EMT) visoje ES atlieka tyrimus ir gauna informaciją apie paskolų apimtį. EK komunikatas, 2007-12-20.