LT EN
validumas ko pagrįstumas ar teisėtumas
Originalo forma < validus
Susiję žodžiai validus

Vartosenos pavyzdžiai

Bandymų validumas (teisėtumas). Žin. 2002, Nr. 81-3493, įsakymas.

Vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus. Žin. 2004, Nr. 35-1150, įsakymas.

Didėtų vertinimo validumas ir patikimumas. Žin. 2004, Nr. 96-3556, įsakymas.

Lietuvių kalbos egzaminas turi būti rengiamas pagal bendrus egzaminų rengimo principus, derinant validumą, patikimumą ir vertinimo objektyvumą, Žin. 2005, Nr. 77-2800, įsakymas.

aukštesni reikalavimai mokinių pasiekimų įvertinimų patikimumui ir pagrįstumui (validumui), Žin. 2009-03-03, Nr. 24-950, įsakymas.