LT EN
subsidijavimas subsidijų skyrimas
Originalo forma < subsidium
Susiję žodžiai antisubsidija, subsidija, subsidijuoti

Vartosenos pavyzdžiai

T v i r t i n u Laikinąją verslo projektų dalinio subsidijavimo tvarką. Žin. 2002, Nr. 117-5281, įsakymas.

Remiantis pamatinio reglamento 2 straipsniu, siekiant išsiaiškinti, ar yra subsidijavimas, reikia nustatyti, ar yra finansinis vyriausybės indėlis. Reglamentas, 2003-08-11.

Be to, įvertinime pabrėžiama, kad, jei ši priemonė būtų panaikinta, o moksleiviams skirto pieno subsidijavimas atitinkamai būtų perduotas valstybių narių atsakomybei, pieno produktų suvartojimas švietimo įstaigose ir toliau mažėtų. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas.

Šios taisyklės [...] reglamentuoja Kaimo rėmimo programos priemonės – žemės ūkio informacinės sistemos diegimo ir palaikymo bei eksporto skatinimo programų subsidijavimą. Žin. 2005, Nr. 33-1083, įsakymas.

T v i r t i n u Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatus. Žin. 2007, Nr. 48-1862, įsakymas.

Taipogi LLRI siūlo visiškai atsisakyti Specialiosios biodegalų gamybos plėtros paramos programos, kadangi biodegalų subsidijavimas iškreipia rinką ir priveda prie neoptimalių sprendimų. Komiteto išvada, 2008-11-12.