LT EN
grantas tam tikra pinigų suma, skiriama valstybės arba nevyriausybinės organizacijos kokiam nors konkrečiam tikslui
Originalo forma grant

Vartosenos pavyzdžiai

Kur kas didesnė, svarbesnė sritis yra menininkų dokumentacijos ir vadinamieji grantai arba stipendijos. 7MD 1997.

Menų grantai – tai valstybės lėšos, skiriamos aukštosioms mokykloms priimti studentus į specifines menų studijų programas. Veidas 2006.

Jis yra daugelio Nacionalinio sveikatos instituto (JAV) grantų vadovas. Lietuvos žinios 2013.

Kas čia blogo, kad mokslininkas aktyvus, rašo „grantus", gauna paramą ir vykdo projektus? Arba įkuria aukštųjų technologijų įmonę, gamina kokius hipermodernius žaisliukus, pardavinėja visame pasaulyje ir gerai gyvena? intern. inf. 2014.