LT EN
Originalo forma < brainstorm

Vartosenos pavyzdžiai

„Kolegos, kvie?iu į brein? , – fraz?, kuri? komunikacijos agent?roje galima igirsti daniau nei danai. D?l ios prieasties breinas (angl. brainstorm) – jis gi ir smegen? turmas, ir min?i? lietus – tampa visos organizacijos k?rybikumo veidrodiu. Jie b?na?simintini, bet pasitaiko ir nuobodi?, nerezultatyvi?, o dar daniau j? b?na tiesiog per daug. Prie kelerius metus m?s? agent?ra tiesiog duso nuo breinais perkraut? darbotvarki? ir pavargusi? prot?, kartojan?i? tas pa?ias id?jas. intern. inf. 2019.