LT EN
ergoterapeutas tas, kuris gydydamas taiko ergoterapiją
Originalo forma ergotherapeutist
Susiję žodžiai ergoterapija

Vartosenos pavyzdžiai

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą [...] t v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 125:2004 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė".[...] Ergoterapeutas – asmuo, įgijęs ergoterapeuto kvalifikaciją [...] Ergoterapeutas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs ergoterapijos studijas Lietuvos Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti euroterapijos studijų programą. Žin. 2004, Nr. 184-6821, ministro įsakymas.

Kaziuko mugę ligoninėje surengė šios gydymo įstaigos Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro sunkią negalią turintys pacientai ir ergoterapeutai. [...] Kaip pasigaminti vieną ar kitą daiktą juos moko tie patys gydytojai ergoterapeutai. LR 2008.