LT EN
piratavimas autorių teisių pažeidimas siekiant nelegaliai pasipelnyti iš svetimos kūrybos
Originalo forma < peirates
Susiję žodžiai piratauti

Vartosenos pavyzdžiai

Visuomenės požiūris į esamą būklę ir klestintį piratavimą yra neleistinai tolerantiškas. Žin. 2000, Nr. 84-2552, LRV nutarimas.

Pramonė turėtų aktyviai dalyvauti kovoje su piratavimu ir klastojimu. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva.

Kompensacinis mokestis kaip priemonė labiau tinkama ne siekiant pažaboti piratavimą, o kompensuoti jo padarytus nuostolius. Komiteto išvada, 2006-07-14.

61 straipsnis įtvirtina, kad valstybės narės numato, jog bent tyčinio prekės ženklo suklastojimo ar autorinių teisių piratavimo komerciniu mastu atvejais turi būti taikomas baudžiamasis procesas ir bausmės. Išvados, 2007-10-02.

Kad būtų plačiai naudojamasi teisėtomis paslaugomis, reikia spręsti skaitmeninio piratavimo problemą tuo tikslu stiprinant įvairių vertės grandinės dalyvių bendradarbiavimą ir kuriant patrauklius skaitmeninio turinio platinimo pasiūlymus ir verslo metodus. EK komunikatas, 2008-01-03.

Klastojimo ir piratavimo mastai jau kelia nerimą, daro didžiulį poveikį inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui ES ir didina pavojų Europos gyventojų sveikatai ir saugumui. EK komunikatas, 2008-07-16.

Piratavimas – nelegali veikla, kurios metu asmuo be intelektinės nuosavybės teisių turėtojų arba jų įgaliotų asmenų leidimo (nesudaręs sutarties) naudoja kūrinius ar gretutinių teisių objektų originalus ar jų kopijas (bet kokiu būdu juos atgamina, išleidžia, platina, naudoja viešam atlikimui ar viešam rodymui, transliuoja, retransliuoja ar kitaip viešai skelbia ryšio priemonėmis, įskaitant jų padarymą viešai prieinamais internete). Žin. 2008, Nr. 89-3561, įsakymas.

Išaugus lustinių kortelių naudojimui atkoduoti signalams, kompiuterinio piratavimo veikla tapo įvairesnė. [...] Atsirado taip pat ir naujų piratavimo būdų, pavyzdžiui, bendras naudojimasis viena kortele: teisėtai įsigijus kortelę paslaugą bevieliu ryšiu arba naudojant Wimax technologiją paslaugas galima teikti kitiems vartotojams. Dažniausiai toks paslaugų teikimas yra mokamas, todėl direktyvos nuostatos jam taikytinos. Toks piratavimo būdas sukelia sunkumų, nes pažeidimą sudėtinga nustatyti (policijos pareigūnai turi būti tinkamai paruošti). [...] Direktyvoje piratavimas apibrėžiamas kaip neteisėtų priemonių naudojimas, t. y. turinio platintojo nepatvirtintų įrenginių naudojimas. EK ataskaita, 2008-09-30.