LT EN
mikrokreditas paskola verslininkui ar labai mažai įmonei (mikroįmonei) iki 86 320 litų dydžio
Originalo forma microcredit
Atitikmenys labai maža paskola
Susiję žodžiai kreditas, mikrokreditavimas, mikrosubjektas

Vartosenos pavyzdžiai

Antrojo punkto pirmąjį sakinį dėl finansinės paramos formų papildyti mikrokreditų teikimu. Komiteto išvada, 2002-10-08.
Nuo 2006 metų rugsėjo pradžios iki 2006 m. gruodžio 31 d. bankai suteikė mikrokreditus 266 įmonėms ir išnaudojo 66 procentus skirtų lėšų. Žin. 2007, Nr. 38-1418, LRV nutarimas.

Apskritai mikrokreditai Europoje yra susiję su dviem grupėmis: „mikroįmonėmis" – jos apibrėžiamos kaip įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 10 žmonių (jos sudaro apie 91 % visų Europos įmonių), ir „socialiai nuskriaustais asmenimis" (bedarbiais arba neaktyviais žmonėmis, kurie gauna socialinės paramos išmokas, imigrantais ir kt.), kurie nori užsiimti savisamda, tačiau neturi galimybės naudotis tradicinėmis bankų paslaugomis. EK komunikatas, 2007-11-13.

Labai maža paskola (mikrokreditas) – paskola verslininkui ar labai mažai įmonei (mikroįmonei) iki 86 320 litų dydžio. Žin. 2007, Nr. 132-5354, įstatymas.