LT EN
raftas pripu?iamas daugiavietis didel? pla?i? valt? primenantis plaustas, skirtas plaukti sraunia upe
Originalo forma raft
Kitos formos raft
Susiję žodžiai raftingas, raftinimas, raftinti

Vartosenos pavyzdžiai

Raftais leidom?s upe Bystraja. intern. kom. 2006.

Raft tipo pripu?iami plaustai atsirado neseniai. J? prototipas - Vietnamo kare amerikie?i? naudota transporto priemon? degalams plukdyti slenkst?tomis up?mis. [...] Ramiuose Lietuvos vandenyse ie laivai labiau tinka didesn?ms moni? grup?ms (raftas gali veti nuo 4 iki 18 moni?), poilsiui, vejybai. Perspektyvus ir komercinis jo panaudojimas, nes? graias Lietuvos upes ir eerus veriasi vis daugiau usienie?i?. intern. inf. 2008.