LT EN
kofinansuoti finansuoti kartu
Originalo forma < co-, finer
Susiję žodžiai kofinansavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Į Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos asignavimus papildomai įtraukti 467 tūkst. litų sumą, būtiną kofinansuoti Nacionalinės turizmo informacijos ir pilotinį turizmo infrastruktūros Utenoje projektą. Komiteto išvada, 2001-11-20.

Jos [paramos programos] tikslas - suteikti NVO ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms reikiamą pagalbą, kad jos galėtų kofinansuoti su ES šalimis partnerėmis vykdomus dvišalius mainų projektus. EK komunikatas, 2005-06-29.

Pagal šias taisykles gali būti finansuojamos veiklos: [...] aktualios valstybei mokslinių tyrimų programos, atitinkančios ministerijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo prioritetus, kurių vykdymą inicijuoja ir įsipareigoja kofinansuoti ministerija kartu su kitomis valstybės institucijomis. Žin. 2007, Nr. 54-2104, įsakymas.