LT EN
lizingavimas pirkimas ar nuoma, išmokant visą sumą per ilgą laiką dalimis su tam tikru mokesčiu už nuomą
Originalo forma leasing
Susiję žodžiai lizingistas, lizinguotojas

Vartosenos pavyzdžiai

Lizingo bendrovė nemažą dėmesį skyrė įmonės valdymo struktūros tobulinimui, įdiegtas naujas lizingo produktas - tarptautinis lizingavimas kartu su Latvijos „Unilizings". intern. inf. 2001.