LT EN
jupis jaunas, sėkmingai kylantis karjeros laiptais profesionalas
Originalo forma yuppie

Vartosenos pavyzdžiai

1981 m. atsirado naujas žodis-etiketė „jupis", įvardijęs tuos ekshipius, kurie ilgainiui sėkmingai prisitaikė; jis reiškė jauną, sėkmingai karjeros laiptais kylantį profesionalą". „Jupis" buvo pajuokos žodis jiems nepriklausančių lūpose [...]. ŠA 1998.

Jupių (yuppie – jaunas verslininkas, finansininkas ir pan., sėkmingai darantis karjerą) judėjimas, atsiradęs kaip kontroversija su bohemiškais gėlių vaikais, pasiekė ir Lietuvą. Moteris 2004.

„Jupiai" (angl. „yuppie" – young urban professionals – jauni miesto profesionalai) – tai karjeristai, pinigų besivaikantys jauni žmonės. Žodį „yuppie" praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje sugalvojo reklamos industrijos atstovai. [...] Šiai grupei dažniausiai priskiriamas jaunimas nuo 20 iki 30 metų. [...] „Jupių" profesijos: teisininkai, reklamos specialistai, dizaineriai [...]. Vilniaus diena 2007.