LT EN
skenuoti nuskaityti vaizd? skaitytuvu (skeneriu) nuo paviriaus (pvz., popieriaus) ir perkelti j? ? kompiuterio atmint? (pagal Enciklopedin? kompiuterijos termin? odyn?)
Originalo forma scan
Atitikmenys nuskaityti

Vartosenos pavyzdžiai

„Dabar duomenys? laikmenas?raomi ranka, o nauj?j? [mokes?i? deklaracij?. – R. M.] b?tų galima skenuoti , – sako R. Turakevi?ienė. LA 1998.

Pasitelk? naujausi? skenavimo technik? neurologai nustatė, kad tam tikros budistų smegenų sritys, atsakingos už teigiamas emocijas ir ger? nuotaik?, kartkartėmis nušvinta, ir neb?tinai vien medituojant. R 2003.

Dabar šis fenomenas tampa suprantamas ir mokslo poži?riu. Giliai skenuodamas psichik?, jogas prisilie?ia prie subtiliausių k?no [...]. R 2004.