LT EN
soba japoniki makaronai, pagaminti i griki? milt?
Originalo forma soba

Vartosenos pavyzdžiai

„Soba – japoniški makaronai iš gelton?j? griki? milt?. Virtuv? 1997.

Neinau, kod?l ilg? laik? mano spintel?je gul?j? soba makaronai buvo vis nustumiami? tolimesn? lentynos krat?, vietoj to, kad b?tų valgomi. intern. inf. 2012.

[...] net ir paprasti patiekalai (pvz., soba – makaronai iš griki? milt?) papuoiami viena dviem krevet?mis. ve.lt inf. 2012.

Isivirti soba makaronus tikrai nesud?tinga. intern. inf. 2014.