LT EN
profiliuoti įgyvendinti profilinį mokymą
Originalo forma profile
Susiję žodžiai profilis, profiliavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Profiliuojant mokymą keliamas tikslas formuoti kryptingą tarp savęs integruotų žinių sistemą (nesitenkinant mechanišku pavienių, izoliuotų žinių kaupimu). Žin. 1998, Nr. 58-1633, įsakymas.

Pirmaeilis uždavinys – keisti vidurinės mokyklos egzaminų turinį bei jų administravimą, atkurti pasitikėjimą brandos egzaminais, profiliuoti vidurinį mokslą. Žin. 1999, Nr. 75-2285, įsakymas.