LT EN
optimizuoti rasti optimalų (geriausią) iš esamų variantų, galimybių (Interleksis)
Originalo forma < optimus
Susiję žodžiai optimizacija, optimizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Vykdydamas sveikatos sistemos reformą bei siekdamas optimizuoti bendrosios praktikos gydytojų pertraukiamosios rezidentūros organizavimo tvarką, 1. N u s t a t a u, kad [...]. Žin. 2000, Nr. 36-1008, įsakymas.

Vertinimas gali turėti tris skirtingus, bet tarpusavyje susijusius tikslus: [...] Taupumo tikslą (nustatoma, ar buvo siekiama sumažinti/optimizuoti programos sąnaudas). Žin. 2000, Nr. 47-1364 įsakymas.

[...] toliau plėtoti esamas kompiuterines statistinių duomenų rinkimo, teikimo, perdavimo ir platinimo priemones, atsižvelgiant į naujausią technikos pažangą ir siekiant optimizuoti ekonominį efektyvumą. 2001-03-12, EP ir T sprendimas.

Pagrindinis šios reformos tikslas ir yra modernizuoti bei optimizuoti mokslo ir studijų sistemą, pritaikant ją visuomenės poreikiams greitai besikeičiančių ir globalių pokyčių akivaizdoje. 2005-03-14, Komiteto išvada.

Nustatant paraiškų priėmimo terminus, turi būti siekiama suderinti tarpusavyje susijusių KPP priemonių ar jų veiklos sričių paraiškų priėmimo terminus, taip pat, siekiant optimizuoti vertinimo procesą ir tolygiai paskirstyti Agentūros darbo krūvį, turi būti siekiama paraiškų priėmimą tolygiai paskirstyti per visus metus. Žin. 2007, Nr.41-1562, įsakymas.

Slėnių plėtra siekiama šių tikslų: sutelkti, atnaujinti ir optimizuoti infrastruktūrą, kuri įgalintų plėtoti aukštąsias technologijas ir kitus perspektyviausius mokslo, technologijų ir verslo sektorius. Žin. 2007, Nr. 40-1489, LRV nutarimas.

Valstybės kontrolė ne kartą teigė, jog būtina optimizuoti asignavimų valdytojų ir biudžeto programų skaičių. 2007-11-15, išvada.

Pavedu darbo grupei [...] pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo siekiant racionaliau naudoti valstybinių miškų medienos išteklius, optimizuoti prekybą apvaliąja mediena ir sudaryti geresnes sąlygas šalies medienos pramonės įmonėms apsirūpinti žaliavine mediena. 2008-04-03, LRV potvarkis.

Siekiant tobulinti esamą sistemą, įtraukti kiti klausimai, padedantys užtikrinti suderinamumą su ES politikos kryptimis arba optimizuoti esamas politikos kryptis. 2008-03-11, EK pasiūlymas.