LT EN
intermitantas tas, kuris aptarnauja kūrėjų, teatro, kino ir audiovizualinių menų sferą
Originalo forma intermittent

Vartosenos pavyzdžiai

Vokietijos, Italijos ir Belgijos spauda atidžiai stebėjo birželio 27 - liepos 14 d. įvykius Prancūzijoje, susijusius su samdomų kūrėjų, teatro, kino ir audiovizualinių menų sferą aptarnaujančio personalo (intermittents) streikais. [...] Tą pačią dieną jis gavo ir 650 intermitantų pasirašytą kreipimąsi dėl naujos, juos tiesiogiai liečiančios nutarties, kurią gali vetuoti tik Prezidentas. 7MD 2003.