LT EN
kontentas ko turinys, ppr. apie internetinę terpę
Originalo forma content
Kitos formos content'as, contentas
Atitikmenys turinys

Vartosenos pavyzdžiai

Kol tuo tarpu užsienio rinkose vystomos naujos idėjos, kuriami vadinamosios „web 2.0″ aplikacijos, kuriose vartotojai patys kuria „content’ą". intern. inf. 2007.

Google atskiria, kur kieno kontentas. intern. kom. 2007.

Skirtingi URL, tas pats content'as, identiški puslapiai. intern. kom. 2007.