LT EN
multimedinis toks, kuris derina tekstą, vaizdą ir garsą
Originalo forma < multimedia
Susiję žodžiai multimedialumas, videomedija, multimedija

Vartosenos pavyzdžiai

„Nokia" pristatė ištisą telefonų šeimyną, turinčią spalvotus ekranus, MIDI audiosistemas, multimedinių žinučių perdavimo priemones ir „Real Networks" mediagrotuvą. intern. inf. 2002.

Dž. Urbaitienė save vadina multimedine menininke. R 2003.

Paruošti du naujus edukacinius užsiėmimus, papildyti ankstesnius užsiėmimus, panaudojant naujas technines priemones (skenerį, grafoprojektorių, nešiojamą kompiuterį ir multimedinį projektorių). intern. inf. 2005.

Tinklalapiai susiejami tarpusavio nuorodomis, atitinkančiomis loginę projekto struktūrą. Be to, atskiri failai gali būti papildomi tekstine, grafine, garsine bei kitokia multimedine (Multimedia) informacija. intern. inf. 2006.

Devynių muzikos atlikėjų ir muzikologų komisija (pirmininkė - smuikininkė Rusnė Mataitytė), vertinusi 2006 metų lietuvių muzikos premjeras, iš maždaug 70 kūrinių išrinko laimėtojus pagal penkias kategorijas: tai - kūriniai scenai, orkestriniai, kameriniai, vokaliniai opusai, elektroniniai ir multimediniai darbai. intern. inf. 2007.