LT EN
karitatyvinis susijęs su organizacijos „Caritas“ veikla
Originalo forma < caritas
Atitikmenys labdaros, savanoriškos globos

Vartosenos pavyzdžiai

Sutartis reglamentuoja bažnyčios karitatyvinių ir socialinių įstaigų steigimą ir veiklą. 2000-07-17, aiškinamasis raštas.

Lietuvos Respublika jos teisės aktų numatyta tvarka teikia atitinkamą materialinę pagalbą Katalikų Bažnyčios karitatyvinėms ir socialinėms įstaigoms, kurios prisideda prie visuomenės gerovės. Žin. 2000, Nr. 67-2022.

Socialinė (visuomenei naudinga) veikla - moksleiviams pasiūlyta ir(ar) jų laisvai pasirinkta pilietinė, karitatyvinė, ekologinė ar kita veikla, atliekama moksleiviui patogiu, su mokykla suderintu laiku. Žin. 2002, Nr. 38-1414, įsakymas.

Įstatymo projekte nėra atskleistas sąvokų: kompetentinga vadovybė, kitose sakralinėse vietose, kitos tolygios religinės organizacijos (ir apskritai - religinės organizacijos), karitatyvinė veikla bei kt. turinys. 2002-11-19, Komiteto išvada.