LT EN
androidas viena i mobili?j? ?rengini? operacini? sistem?
Originalo forma android

Vartosenos pavyzdžiai

Androidui, mano galva, tr?ksta ne patogesni? interfeis??prastiems taikymams (?skaitant narykl?), o nauj?, nestandartini? taikym?. intern. inf. 2011.

Nes Android i esm?s yra kuriamas Google kompanijos ir tik?tina, kad praktikai viskas, k? j?s nor?site parsisi?sti? telefon? bus i Google Play. intern. inf. 2012.