LT EN
notifikuoti paskirti instituciją, atsakingą už įvertinimą; nustatyta tvarka pranešti apie į rinką tiekiamus tam tikrus gaminus
Originalo forma notify
Atitikmenys paskelbti
Susiję žodžiai notifikacija, notifikavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga – bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga, kurią valstybė paskiria atsakinga už atitikties įvertinimą ir apie ją praneša kitoms valstybėms. Žin. 1998-10-21, Nr. 92-2542

Siūloma paskelbti (notifikuot i) bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga privalo atitikti reikalavimus, nustatytus reglamentuose, LST EN 45000 ir LST EN ISO/IEC 17000 serijų standartuose, ir turėti technines galimybes atlikti reglamentuose nustatytas atitikties įvertinimo procedūras. [...] Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos fiziniams ir juridiniams asmenims ar jų filialams teikia produktų atitikties įvertinimo paslaugas. Žin. 2006, Nr. 77-2985, LRV nutarimas.

Jei į Lietuvos rinką vieno gamintojo kosmetikos gaminius tiekia keli asmenys, jie visi privalo pranešti (notifikuoti) apie į Lietuvos rinką tiekiamus kosmetikos gaminius. Žin. 2004, Nr. 82-2964, ministro įsakymas.
Komisijos paskirtis – pagal institucijų prašymus išnagrinėti produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei klausimą, jei priimant paraiškas produktams notifikuoti / registruoti pagal institucijų kompetencijai priskiriamus teisės aktus, institucijai nėra aišku, kuriai produktų grupei produktai yra priskirtini. Žin. 2006, Nr. 101-3922, ministro įsakymas.

Maisto papildai, registruoti arba notifikuoti Respublikinio mitybos centro, įrašyti į Maisto papildų sąrašą, skelbiamą http://www.rmc.lt/, turintys Specialios paskirties maisto produkto ar maisto priedo registravimo pažymėjimą, kuriais prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Žin. 2006, Nr. 132-5017, ministro įsakymas.