LT EN
eutrofikacija ekosistemos kitimas, sukeltas cheminių maisto medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir fosforo junginių, pertekliaus
Originalo forma < eutrophia
Susiję žodžiai eutrofikuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Eutrofikacija - vandens telkinių užaugimas vandens augalija dėl vandens praturtinimo maistingosiomis medžiagomis, ypač azoto ir fosforo junginiais. Žin. 2003, Nr. 83-3792, programa.

Labai sumažėjo mineralinių trąšų, visų pirma azoto junginių išplovimas į gruntinius vandenis ir paviršinius vandens telkinius ir jų eutrofikacija. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Tai atspindi šiuo metu vieną opiausių Kuršių marių vandens kokybės problemų - besitęsiančią eutrofikaciją (biologinio produktyvumo didėjimą) dėl taršos organinėmis ir biogeninėmis medžiagomis, patenkančiomis Nemuno ir Akmenos-Danės upėmis ir su pamario miestų bei gyvenviečių nuotekomis. Eutrofikacija pasireiškia intensyviu vandens „žydėjimu", sukeltu planktoninių dumblių, iš kurių didžiausią biomasę sudaro eutrofinių sąlygų rūšys-indikatoriai, ir uždumblėjimu. Dėl eutrofikacijos vandens telkinys praranda estetinę ir rekreacinę vertę, blogėja jo ekologinė būklė. Žin. 2006, Nr. 71-2629, LRV nutarimas.

[...] būtina saugotis, kad prekyba išmetamaisiais teršalais nesukeltų didelės taršos vietos lygmeniu („kritinių taškų") ir nepaskatintų natūralios aplinkos būklės blogėjimo, susijusio su rūgštėjimu, eutrofikacija ar ozono sluoksnio mažėjimu. Žalioji knyga, 2007-03-28.

1.2. ES teisės aktai dėl eutrofikacijos. Kai kuriomis ES direktyvomis ribojama paviršiaus vandenyse esančių maistinių medžiagų koncentracija siekiant sumažinti eutrofikaciją. EK ataskaita, 2007-05-04.