LT EN
humanitarinis 1. susijęs su rūpinimusi žmonių gyvybiniais poreikiais esant ekstremaliai padėčiai; 2. susijęs su labdara, veikla kitų labui
Originalo forma humanitaire
Atitikmenys humanistinis, humaniškas

Vartosenos pavyzdžiai

Pagrindinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos tikslas – apsaugoti žmones nuo kančių ir jas palengvinti, būti valstybės pagalbininke humanitarinės veiklos srityje. Žin. 2000, Nr. 89-2744, įstatymas.

Humanitarinių reikalų srityje ES turėtų paremti pastangas sustiprinti humanitarinės sistemos pajėgumus veiksmingai ir teisingai reaguoti į humanitarines krizes. EK komunikatas, 2005-06-15.

Tarptautinė humanitarinė teisė įtraukta į Lietuvos kariuomenės ir policijos mokymo programas. Žin. 2006, Nr. 53-1935, LRV nutarimas.

Komisija taip pat turėjo spręsti blogėjančios humanitarinės padėties Sudane, paaštrėjusios krizės Vakarų Krante ir Gazoje, nuolatinių humanitarinių poreikių Kongo Demokratinėje Respublikoje, Čečėnijoje ir Kolumbijoje problemas – tai tik keli dramatiškiausios humanitarinės padėties pavyzdžiai. EK ataskaita, 2007-09-28.

Pritarti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2008 m. rugpjūčio 12 ir 13 d. sprendimams suteikti iš valstybės rezervo humanitarinę pagalbą Gruzijai civilinės saugos priemonėmis, kurių vertė – 177 176,12 lito. Žin. 2008, Nr. 120-4561, LRV nutarimas.

[jis] žurnalistinį tyrimą mato kaip tiesų kelią link raudonojo kilimo ir humanitarinio apdovanojimo [...]. Gabija Grušaitė „Stasys Šaltoka. Vieneri metai", 2018.