LT EN
internalizavimas (socialinių, išorinių) kaštų įskaičiavimas į kainą
Originalo forma internalization
Atitikmenys internalizacija
Susiję žodžiai internalizacija, internalizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Transporto kaštų glaudesnis susiejimas su rida, su transportu susijusių aplinkos ir sveikatos kaštų bei naudingumo internalizavimas. Žin. 2005, Nr. 87-3276, įsakymas.

Išorės sąnaudų internalizavimo įgyvendinimo strategija. [...] Skatinti išorės aplinkosaugos išlaidų internalizavimo ir ekonomikos augimo atsiejimo nuo aplinkosaugos būklės prastėjimo priemonių plėtojimą. Žin. 2005, Nr. 139-5019, LRV nutarimas.

Atlikdama šį darbą Komisija turėtų išnagrinėti visas galimybes, kaip atsižvelgti į išorinių kaštų sandarą, atsižvelgdama į 2001 m. savo Baltojoje knygoje „Europos transporto politika 2010 m." išvardytus elementus ir atidžiai įvertindama poveikį, kurį turėtų įvairių kaštų internalizavimas. Oficialusis leidinys L, 2006-06-09, Nr. 157, direktyva.

Į šiuos pakeitimus taip pat yra įtraukti sąnaudų susigrąžinimas ir aplinkos apsaugos bei išteklių sąnaudų internalizavimas, kuriems Komisija pritaria, jei jie atitinka pagal Direktyvos 2000/60/EB nuostatas taikomus sąnaudų susigrąžinimo principus ir procedūras. EK komunikatas, 2006-12-06.

Praktiškai pagrindinės ekonominės priemonės išorės sąnaudų internalizavimui yra apmokestinimas, rinkliavos (arba naudotojo mokestis) ir tam tikrais atvejais prekyba išmetalų leidimais. [...] Todėl pajamos iš išorės sąnaudų internalizavimo turėtų būti skiriamos transporto sektoriui ir išorės sąnaudoms mažinti, remiantis sąnaudų ir naudos arba panašiais tyrimais. EK komunikatas, 2008-07-08.