LT EN
komitologija komitetų procedūra, Komisija, įgyvendindama ES teisės aktus, turi konsultuotis su specialiais patariamaisiais komitetais, kuriuos sudaro ES šalių ekspertai (Eurožargono aiškinamasis žodynėlis)
Originalo forma < comité

Vartosenos pavyzdžiai

Pagal 202 -ąjį straipsnį Taryba gali „nustatyti tam tikras sąlygas šios jurisdikcijos [įgyvendinimo kompetencijos] vykdymui". Tokios sąlygos - tai Komisijos įgyvendinimo veiklos kontrolė per komitetus, kuriuos sudaro valstybes nares atstovaujantys specialistai. Šiuo metu tokius santykius reguliuojanti norma, dažniausiai vadinama „komitologija", yra 1999 m. birželio 28 dienos sprendimas, nustatantis įgyvendinimo kompetencijos perdavimo Komisijai sąlygas. Šis sprendimas pakeitė 1987 m. liepos 13 dienos sprendimą. [...] Vienas „komitologijos" sprendimo tikslų yra įvesti tvarką kontrolės procedūrose bei išvengti skirtingų sąlygų kiekvienam išvestinės teisės aktui. Iš tiesų, taisyklių, kurias „Taryba iš anksto priims", teisinės bazės redakcija nepalieka abejonių dėl sprendimo išsamumo. Jis komitologijos procedūras daro logiškesnes ir jas supaprastina, sumažindamas jų skaičių iki trijų. Tačiau yra manančių, kad „komitologijos" procedūros yra be reikalo apsunkintos. Konvento raštas, 2002-06-13.

Komisija įsipareigoja gerinti Komitologijos registro funkcijas, siekdama padėti Europos Parlamentui geriau sekti atskirus kiekvienos komitologijos procedūros etapus bei tvarkaraštį ir aiškiai nustatyti skirtingus gaunamuosius dokumentus. EK ataskaita, 2007-12-20.

Šie reikalavimai apibrėžiami žodžiu „komitologija". Tai privalomas tarimasis su komitetu dėl pagrindiniu teisės aktu nustatytų priemonių įgyvendinimo prieš Komisijai jas priimant. Komitetą sudaro tik valstybių narių atstovai. Jam pirmininkauja Komisija. EK pasiūlymas, 2008-02-08.