LT EN
antrepreneris inovatyvus verslo veikėjas, užsiiimantis kapitalo investicijomis, galimybių paieška, greitu jų panaudojimu ir rizikos valdymu
Originalo forma entrepreneur
Susiję žodžiai antreprenerinis, antrepreneriškas, antrepreneriškumas, antreprenerystė

Vartosenos pavyzdžiai

Antrepreneris - individas, orientuotas į galimybių paiešką, greitą jų panaudojimą ir rizikos valdymą, investuojant firmos kapitalą taip, kad jis būtų likvidus ir lengvai naudojamas kitiems projektams. Sąvoka „Antrepreneris" nėra sąvokos „verslininkas" atitikmuo. Pagrindinis skirtumas yra tas, jog antrepreneris vykdo inovatyvią, kūrybinę veiklą, kuria arba stengiasi kurti naujus produktus, paslaugas siekdamas didesnės investicijų grąžos per trumpesnį laiką, t.y. jis yra linkęs labiau rizikuoti ir vykdyti novatorišką verslą. intern. inf. 2010.

Stasiukas – naujosios kartos antrepreneris. intern. kom. 2010.

[...] Vikramas nesako, kad kadaise atvykę į universitetą visi pasirašėme sutartis ir sutikome, kad ilgiausia mūsų darbo trukmė bus penkeri metai, nes juk mes, be abejo, manėme, kad šį laiką išnaudosime tam, kad taptume kuo nors kitu, – rašytojais, dailininkais, motinomis, profesoriais, antrepreneriais, – tačiau, pasibaigus šiems penkeriems metams [...] Tim Parks „Europa", 2011 (vesta iš anglų k.).