LT EN
nanotechnologija tarpdisciplininė taikomojo mokslo ir technologijų šaka, apimanti darbą su mažomis medžiagų dalelėmis – nanodalelėmis, matuojamomis nanometrais (viena milijardinė metro dalis) bei jų pritaikymą technologijose (Vikipedija)
Originalo forma nanotechnology
Susiję žodžiai nanoera, nanomedicina, nanorobotas, nanorobotika, nanorūkas, nanosistema, techno

Vartosenos pavyzdžiai

Nanotechnologijų ir elektronikos srityse dirba Puslaidininkių fizikos institutas, Chemijos institutas, Fizikos institutas. Žin. 2003, Nr. 121-5488, LRV nutarimas.

[...] įgyvendinamos paramos programos „proveržio" kryptims (biotechnoloogijos, lazeriai, kompiuteriai, mechatronika, nanotechnologijos) aukštųjų technologijų pramonėje ir moksliniuose tyrimuose, reikalaujant, kad remiamose „proveržio" kryptyse būtų siekiami aiškiai apibrėžti apyvartos ir eksporto augimo tikslai. Nutarimo projektas, 2006-05-09.

Tyrimai ir gamyba nanotechnologijų srityje veikia įvairias žmogaus interesų sritis. Žin. 2006, Nr. 114-4356, LRV nutarimas.

Sparčiai besivystančios nanotechnologijos suteikia vis daugiau galimybių įvairioms pramonės šakoms. Verslo klasė 2006.

Nanotechnologijos suteikia didelių galimybių pagerinti gyvenimo kokybę bei padidinti pramonės konkurencingumą Europoje. EK komunikatas, 2007-09-06.

Nanotechnologijos strategijoje ir 2005-2009 m. veiksmų plane Komisija siūlo žengti konkrečius žingsnius link „saugios, integruotos ir atsakingos" nanotechnologijos plėtros, o tai reiškia, kad į aplinkos, sveikatos ir socialinius nanotechnologijos aspektus turėtų būti atsižvelgta kiek galima anksčiau. EK komunikatas, 2007-06-11.

Nanotechnologija – viena sparčiausiai besiplečiančių mokslo sričių. intern. inf. 2008.

JAV nacionalinis sveikatos institutas, viena geriausiai finansuojamų organizacijų pasaulyje, savo tinklalapyje paskelbė, jog 2015 m. nanotechnologijos padės išgydyti vėžį. intern. inf. 2008.