LT EN
sertifikatas tam tikras pažymėjimas, liudijimas
Originalo forma certificat
Susiję žodžiai desertifikavimas, desertifikuoti, sertifikacija, sertifikavimas, sertifikuoti, sertifikuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Uždarosios akcinės bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad vietoj materialių akcijų akcininkams išduodami akcijų sertifikatai. Žin., 2000, Nr. 64-1914, įstatymas.

Sertifikatas - pagal šias Taisykles išduotas dokumentas, liudijantis, kad identifikuotas produktas ar gamybos procesas atitinka nustatytų Taisyklių reikalavimus. Sertifikatas suteikia teisę jame nurodytus produktus ženklinti atitinkamu produktų sertifikavimo ženklu. Žin. 2002, Nr. 84-3658, įsakymas.

Jei judėjimo sertifikatas EUR.1 pavagiamas, pametamas ar sunaikinamas, eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų išduotas dublikatas. EK pasiūlymas, 2007-10-17.

Vidaus prekybai tarp ES valstybių narių VMVT [ valstybinė maisti ir veterinarijos tarnybos] kontroliuojamoms prekėms išduodamas Vidaus prekybos sertifikatas. Žin. 2008, Nr. 61-2334, įsakymas.