LT EN
ambasadorius kokios nors srities atstovas, pasiuntinys
Originalo forma ambassadeur
Atitikmenys atstovas, pasiuntinys

Vartosenos pavyzdžiai

Raginti menininkus ir intelektualus („kultūros ambasadorius ") reikšti nuomonę Europos lygmeniu, išnagrinėti realias galimybes sukurti virtualų Europos interneto forumą, kuriame būtų galima keistis nuomonėmis, menine raiška ir taip pasiekti piliečius. EK komunikatas, 2007-05-10.

Mokslininkai, išsilavinimą gavę ir Europoje, ir trečiosiose šalyse, arba susiję per įvairius tinklus, atliks tarptautinio bendradarbiavimo ambasadorių vaidmenį. EK komunikatas, 2008-09-24.

Informacinės ir skatinimo kampanijos, įskaitant: [...] stiprų ryšį su organizacijomis ir sektoriais, paprastai nesusijusiais su skurdo ir socialinės atskirties klausimais (pvz., sporto ir meno sričių), taip pat pasitelkiant asmenų liudijimus ir „ambasadorius". Official Journal L, 2008-11-07, Nr. 298, sprendimas.