LT EN
imobilizatorius įrenginys, blokuojantis automobilio variklio darbą (apsauga nuo vagysčių)
Originalo forma < immobilizer

Vartosenos pavyzdžiai

Pridedame dar imobilizatorių, mažą „gudruolį", neleidžiantį užvesti jūsų automobilio, kadangi šis elektroninis blokavimo įrenginys „perkerta" gyvybiškai svarbias elektrines automobilio grandines. Veidas 1997.

Visiškai įmanoma, kad būtent tuo momentu vagis kopijuoja Jūsų nuotolinio signalizacijos pultelio duomenis arba blokuoja imobilizatorių, kad vėliau galėtų susekti ir pavogti automobilį. intern. inf. 2009.