LT EN
smart kuris yra technikai paangus
Originalo forma smart
Kitos formos smart-
Atitikmenys imanus, imanusis
Susiję žodžiai smartas1, smartas2, smartbukas, smartfonas

Vartosenos pavyzdžiai

Monitori? rinkoje kinta ne tik ekrano dydiai. LG suman? savo „smart modelius išmokyti keleto nauding? gudrybi?: automatinio rykumo reguliavimo pagal apvietim?, fono utemdymo i?rint film? lange, automatikai pasirodan?io meniu, rankai siekiant reguliavimo mygtuk? ir netgi laikma?io pertraukoms tarp darb? tiems, kas pats neprisiver?ia nuo kompiuterio atsitraukti. intern. inf. 2009.

Jeigu nagrin?ti?renginius ir technologijas, leidian?ias sklandiai vykdyti vartotoj? identifikacijos bei autorizacijos proces?, nereik?t? pamirti smart („proting?) korteli? ir kit? panai? apsaugos priemoni?. [...] D?l to, norint utikrinti sankcionuot? pri?jim? prie kompiuterin?s technikos (o taip pat ir kitais saugumo tikslais), daniausiai yra naudojamos mikroprocesorin?s smart kortel?s.intern. inf. 2010.

Prisid?jo Temos: smart-aldytuvai; Elektros sistema. intern. inf. 2010.