LT EN
poltergeistas antgamtinė būtybė, kurios veikimui priskiriami garsai ar daiktų judėjimas; reiškiniai, priskiriamas tokių būtybių veikimui
Originalo forma poltergeist
Atitikmenys bildukas, vaiduoklis

Vartosenos pavyzdžiai

Po filmo lyg poltergeisto apsėstas skraidžiau palubėje visą naktį. LR 1996.

Įvairūs bildukai (poltergeistai) šiandien gana gerai žinomi. spauda 1991– 1996.

Moksliškai poltergeistas sunkiai paaiškinamas, tačiau ankstesniais laikais jo kilmė buvo siejama su velniais, raganomis, mirusiųjų vėlėmis, o dabartiniais – su Rusijos specialiųjų tarnybų veikla. delfi. inf. 2005.

Liudininkai pasakojo, kad Poltergeisto metu virš žmonių galvų skraidė baldai, kiti daiktai. balsas.lt inf. 2011.

Poltergeistas (triukšmingas vaiduoklis) tai reiškinys, kai įvairūs daiktai pradeda savaime judėti, girdisi įvairūs bildėjimai ir žvangėjimai. Poltergeistų istorijose dažni motyvai yra žingsnių garsai be regimo šaltinio. alfa.lt inf. 2011.

Pas mus tai Pūkis gyveno draugiškas poltergeistas. intern. kom. 2011.

Kai kurių poltergeistų siautėjimą mokslininkai aiškina būtent tuo, kad namie gyvena labai piktas žmogus ir savo "juodomis" mintimis prikelia juodiems darbams kažkokią nematomą ir tulžingą esybę. intern. inf. 2012.