LT EN
mechatroninis susijęs su mechatronika
Originalo forma < mēchanē + (ēlek)tron
Susiję žodžiai mechatronika

Vartosenos pavyzdžiai

Kauno technologijos universitete, kitose mokslo ir studijų institucijose bus sukurti ar sustiprinti mokslo centrai, jiems pavesta užtikrinti mechatroninių produktų kūrimo, modernizavimo ir tyrimų darbus. Žin. 2003-12-23, Nr. 121-5488, LRV nutarimas.

Mechatroninės sistemos, sudarytos iš jutiklių, valdiklių ir vykdiklių, yra daugelio technologinių įrenginių ir kitų didelės pridėtinės vertės gaminių pagrindas. Šiuolaikinės mechatroninės sistemos geba jautriai reaguoti į aplinką, yra lanksčiai programuojamos ir lengvai valdomos per fiksuotą ar bevielį ryšį, pasižymi didžiule taikymo įvairove, nes jų elementams naudojamos „protingos" medžiagos. Mechatroninės sistemos šiandien integruotos į daugelį technologinių linijų, į transporto priemones, medicininę techniką, mokslinių tyrimų įrangą, buitinę techniką ir kitur. Žin. 2006, Nr. 114-4356, LRV nutarimas.

Dar daugiau įmonių mechatronines technologijas taiko tradiciniams produktams (chemija, leidyba, statyba, popieriaus gamyba) gaminti, nors pagal gaminamą produkciją priklauso vidutinių ar net žemų technologijų grupėms. Žin. 2008, Nr. 134-5201, LRV nutarimas.

Siūlomos plėtoti mokslinių tyrimų kryptys (proveržio kryptys): [...] jūros technologijos: jūrų transportas ir uostai, jūrinės konstrukcijos ir technologijos, jūrinės mechatroninės sistemos. Pasiūlymas, 2009-12-21.