LT EN
rekultivacija grąžinimas sunykusiems, sugadintiems miškų arba dirbamos žemės plotams jų ankstesnės būklės; miškų, dirvų atkūrimas (Interleksis)
Originalo forma recultivation
Atitikmenys rekultivavimas
Susiję žodžiai rekultivuoti, rekultivavimas, rekultivuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Įstatymo projekte nenumatyta archeologinio paveldo objektų paieška teritorijose, kuriose planuojami didelės apimties žemės judinimo darbai: karjerų įrengimas ar rekultivacija. Komiteto išvada, 2004-06-22.

Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimo ir jo įvairovės išsaugojimo srityje teikiami prioritetiniai uždaviniai: [...] išeksploatuotų· karjerų rekultivacija bei durpynų renatūralizacija. Priėmė LRS, 2006-10-12.

Mineralinių dalelių išplovos (pulpa) panaudojamos atliekant telkinio rekultivaciją, stengiantis sumažinti susidarysiančio vandens telkinio plotą. Informacija, 2008-02-15.

Rekultivacijos projektų nevykdymas - užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams - nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Priėmė LRS, 2008-07-03.