LT EN
silantinis susijęs su silantais
Originalo forma < sealant
Susiję žodžiai silantai

Vartosenos pavyzdžiai

Programos lėšomis apmokamos silantinių medžiagų įsigijimo ir darbo užmokesčio paprastosios išlaidos. Žin. 2004, Nr. 129-4642, įsakymas.

Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra pakartojama. Žin. 2005, Nr. 114-4179, įsakymas.