LT EN
antreprenerinis susijęs su verslo iniciatyvomis ir investicijomis
Originalo forma < entrepreneur
Susiję žodžiai antrepreneris

Vartosenos pavyzdžiai

Antruoju požiūriu iškeliamas vadovo antreprenerinis veiklos stilius. [...] Ši priklausomybė pavaizduota 3 lentelėje, iš kurios matyti, kad operatyviniam valdymui būdingas pelno didinimo organizacinės elgsenos tipas, o strateginiam valdymui - antreprenerinis. sp. 2002.

Kitaip tariant, net ir stambių organizacijų strategijos panašėja į mažų antreprenerinių firmų strategijas. intern. inf. 2010.

Antreprenerinė organizacija. Tai paprastos struktūros, nedidelės organizacijos, kurių lyderiai sprendžia visus esminius jos veiklos klausimus. intern. inf. 2010.